LIKOVNOST I ANIMIRANI FILM - Multimedijalna likovna radionica za djecu i mlade

1.12.| srijeda | 18:00
8.12.| srijeda | 18:00
15.12.| srijeda | 18:00
22.12.| srijeda | 18:00

Animirani film karakterizira specifičan i širok način pristupa i prikaza različitih tema. Uglavnom mu se pristupa i tumači s dramaturške, filmske i verbalne strane, a često se zanemaruje onaj likovni aspekt na kojem sve počiva.

Polaznici će se susresti s pojomovima: likovna umjetnost, filmska industrija, 7. umjetnost, animacija, Surogat 1961., Dušan Vukotić, Oscar… Bit će im predstavljen animirani film Surogat, kao lik i djelo autora nagrađenog animiranog filma. Crtati će kontinuiranom linijom, po promatranju, objema rukama, stvarati će crteže mašte, zaroniti u ‘’tok svijesti’’… Upotrebljavati će ugljen, olovku, krede te drvene bojice.

Tončica Kuzmanić akademska je slikarica pedagoških kompetencija sa dugogodišnjim iskustvom u osmišljavanju i vođenju brojnih likovnih radionica za djecu.