CRIJEVNA FLORA U PRAKSI KROZ DNEVNE NAVIKE
Edukativno predavanje

10.11. | srijeda | 18:00 - 20:00

Mikroflora u probavnom traktu je temeljito znanstveno opisana nedavne 2013.godine. Kako se možemo brinuti za nju, hraniti ju, ako je potrebno i obnoviti ju otkrit će vam na ovom predavanju Aron Smešny, diplomirani inženjer biologije. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.