FUNDRAISING MALIH PROJEKATA
Edukativna radionica za odrasle

13.12. | ponedjeljak | 17:00 - 20:00
15.12. | srijeda | 18:00 - 21:00

Neprofitne organizacije neprestano se susreću sa potrebom prikupljanja sredstava u svrhu ostvarenja svojih ciljeva. Prikupljanju  sredstava može se pristupiti putem nekoliko izvora prikupljanja sredstava, a na temelju samog izvora prikupljanja postoje još i razni načini kojima se sredstva prikupljaju. Sve o načinima financiranja malih projekata saznajte od Gorana Biličića, predsjednika Info zone.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.