I BILJKE ZVUČE - Edukativna radionica o zaštiti okoliša i prirode

18.12.| subota | 18:00

Na radionici će se razložiti svaki segment pretvaranja električnog signala biljke u glazbu, domostrirati će se interaktivnost u odnosu čovjeka i biljke te zvuk biljke uz nekoliko elekronskih uređaja spojenih na nju. Prikazati će se razlika u glazbenom signalu ovisno o vrsti spojene biljke i stanju u kojem se biljka nalazi. Radionicu vodi Hrvoje Cokarić u suradnji sa Prirodoslovnim muzejom i Zoološkim vrtom Split.