IMPROVIZACIJSKE TEHNIKE 2: DINAMIKA
Radionica za odrasle

4.10. | ponedjeljak | 19:15 - 20:15
16.10. | subota 
11:15 - 12:15
23.10. | subota 11:15 - 12:15
30.10. | 
subota 11:15 - 12:15

U umjetnosti pokreta uči se svjesno registriranje osjećaja koje u nama izazivaju pokreti. Dinamika i brzina elementi su ritma i činitelji pokreta.

“Dinamika pokreta daje kvalitetu izvedbi. Ona utječe na emociju, estetiku i kreaciju uloge. Suprotno od statičnog, kada je pokret u mirovanju, dinamički pokret može biti energičan, odlučan, istaknut. Upotreba različitih stupnjeva energije za izvođenje pokreta često se opisuje kao dodavanje dinamičke kvalitete kretanju.” – Jure Radnić, profesionalni glumac i asistent scenskog pokreta na Akademiji dramske umjetnosti

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijava vrijedi za sve navedene termine.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.