KAKO PREPOZNATI DIJABETES - Edukativno predavanje endokrinologa i dijabetologa na temu "Kako prepoznati simptome dijabetesa i njemu pridruženih autoimunih bolesti"

28.9.| utorak | 18:00

Dijabetes je najučestalija kronična autoimuna bolest različitih dobnih skupina, koju često prate i druge pridružene autoimune bolesti. Pored loših prehrambenih navika i čestoj izloženosti raznim stresorima, različiti su uzroci poremećaja endokrinog sustava koji vodi u inzulinsku rezistenciju i dijabetes, tipa 1 i/ili tip 2, što je moguće držati pod kontrolom uz pridržavanje savjeta dijabetologa i promjenu prehrambenih navika i načina ponašanja. Gost predavanja je dr. sc. Tina Tičinović Kurir, predstojnica Zavoda za dijabetes.

Nakon održanog predavanja slijedi postavljanje pitanja i razgovori s dijabetologinjom.