LIKOVNOST I ANIMIRAN FILM
Multimedijalna likovna radionica za djecu i mlade

1.12. | srijeda | 18:00 - 19:30
8.12. | srijeda | 
18:00 - 19:30
15.12. | srijeda | 18:00 - 19:30
22.12. | srijeda | 18:00 - 19:30

Animirani film karakterizira specifičan i širok način pristupa i prikaza različitih tema. Uglavnom mu se pristupa i tumači s dramaturške, filmske i verbalne strane, a često se zanemaruje onaj likovni aspekt na kojem sve počiva. Polaznici će stvarati crteže mašte i zaroniti u ‘’tok svijesti’.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijava vrijedi za sve navedene termine.

Dobna skupina: 7 – 15 godina

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.