MALENI GIACOMETTI
Likovna radionica za djecu i mlade

6.10. | srijeda | 18:00 - 19:30
13.10. | srijeda | 
18:00 - 19:30
20.10. | srijeda | 18:00 - 19:30
27.10. | srijeda | 18:00 - 19:30

Skulpture švicarskog kipara Alberta Giacomettija  poznatije kao Giacomettijevi “tanki ljudi”, po kojima je ujedno i globalno prepoznatljiv, karakterizira hrapava površina i izdužena torza, glave, ruke i noge, a aluminijska folija pokazala se idealnim materijalom za njihovu reprodukciju u nešto manjem formatu. O podrijetlu vitke forme njegovih skulptura odgovarao bi da je tankoća posljedica toga da najčešće prikazuje sjećanje na ljude u dinamici pokreta. 

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijava vrijedi za sve navedene termine.

Dobna skupina: 7 – 15 godina

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.