OSNOVE KOREOGRAFIJE
Radionica za mlade do 17 godina

8.7. | četvrtak | 19:30 - 20:30
8.7. | četvrtak | 20:30 - 21:30
15.7. | četvrtak | 19:30 - 20:30
22.7. |
četvrtak | 19:30 - 20:30

Dizajniranjem plesnih koraka strukturira se odnos prostora, tijela i vremena. Kratke, specifične i ekspresivne improvizacije, koje nas vode do autentičnih pojedinačnih sekvenci, oblikovati će kolektivnu koreografiju čiji će autori biti svi polaznici.

Radionica je besplatna. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.