TEORIJA BOJE
Likovna radionica za djecu

7.7. | srijeda | 18:30 - 20:00
14.7. | srijeda | 18:30 - 20:00
21.7. | srijeda | 18:30 - 20:00
28.7. |
srijeda | 18:30 - 20:00

Boja je jedna od dominantnih osjetilnih karekteristika na temelju koje promatrač definira svijet stoga je važno objasniti i definirati njezino značenje, razumjeti kako boje mogu biti uređene u sustavima uređenosti boje, kako se boje odnose jedna prema drugoj, kako se prilagođavaju i kako svojim kombinacijama daju nove boje.

Radionica je besplatna. 

Dobna skupina: 6 – 10 godina

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.