VEČERI PLESNOG FILMA I VIDEA
Projekcije

17.6. | četvrtak | 20:30 - 21:30

Ples za film i video je samostalno djelo u kojemu je koreografija kreirana s namjerom da bude u potpunosti ostvarena na filmskom, televizijskom ili video mediju, a ne naknadno režijski obrađena snimka plesne izvedbe pred publikom, a u Hrvatskoj je to, koliko je poznato, zapravo jedva postojeći medij.

Ulaz na projekciju je besplatan.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.