ZAVRŠNA PREZENTACIJA

Umjetnička produkcija kreativnog i suvremenog plesa za djecu

13.2. | nedjelja | 17:00 - 18:00

Na kraju ove vesele plesne avanture djeca će pred publikom predočiti što su sve naučila u deset mjeseci trajanja naših plesnih radionica. Rad s djecom podrazumijeva razvoj discipline, ali i refleksa, mašte i memorije te im pomaže u svladavanju straha od javnog nastupa. Djeca će se konačno susresti sa najintrigantnijim partnerom u svom javnom nastupu, publikom. 

Umjetnička produkcija suvremeno plesnih tehnika za mlade i odrasle

13.2. | nedjelja | 18:00 - 19:00

Nakon deset mjeseci trajanja naših plesnih radionica polaznici će pred publikom, svojim partnerom u javnom nastupu, uprizoriti pokrete i ispričati emotivnu, sugestivnu i živopisnu priču. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.