eu-logo-zajedno-do-fondova

O NAMA

NAZIV PROJEKTA:

„PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA, revitalizacija
prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada
Splita”

POSREDNIČKO TIJELO:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva

FOND:

Europski socijalni fond

OPERATIVNI PROGRAM:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

OPIS PROJEKTA:

Svrha Projekta Solar je doprinos razvoju održivih kulturno-umjetničkih programa u
kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita, te renovacija i uspostava društveno kulturnog centra u Varošu. Zgrada budućeg društveno kulturnog centra u ulici Sinovčićeva 6 / Ban Mladenova 9, u cijelosti je u vlasništvu grada Splita, a zbog neadekvatnosti prostora, prvenstveno zbog lošeg krovnog pokrova koji je uzrok prokišnjavanja i vlage, unutar njenih prostorija ne uspijevaju se kvalitetno provoditi kulturni, umjetnički, diskurzivni i zdravstveni programi u punom obimu. Kod promocije aktivnosti potrebno poboljšati zajednički nastup prema javnosti, kako bi se postigla bolja vidljivost OCD-ova koje djeluju u dvije dvorane i uredskim prostorijama.

Ishodi projekta potaknut će sretnije, kulturnije i zdravije življenje stanovnika povijesne jezgre,
ali i stanovnika šire od povijesne jezgre grada Splita.

Mudrim korištenjem svih resursa zajednice očekuje se postizanje održivosti nastojanja i
daljnji rad na ostvarenju ciljeva i diseminaciji rezultata projekta svih uključenih dionika na
lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Revitalizirati zgradu na adresi Sinovčićeva 6 / Ban Mladenova 9 u kojoj djeluju Gradski kotar Varoš i organizacije civilnog društva i mogućnost realizacije pilot projekta postavljanja kupa kanalica sa solarnim ćelijama na krovište.
 • Pokrenuti model suradnje javno-civilnog partnerstva Gradskog kotara Varoš i OCD-ova
  koji privremeno ili stalno koriste uredske prostorije i dvorane ili ih imaju na upravljanje.
 • Pokrenuti cirkulaciju kulturne, umjetničke i diskurzivne prakse za što veću participaciju
  građana i stanovnika u kvartu Varoš, za sudjelovanje na programima unutar prostorija i
  dvorana zgrade i na javnim površinama.
 • Uspostaviti društveno kulturni centar u povijesnoj jezgri grada Splita. koji nastoji sačuvati
  izvorno shvaćanje mediteranskog života u centru grada, autentičnost suvremenog načina
  programiranja društvenih praksi u javnom prostoru u povijesnoj jezgri i kontaktnim zonama u
  kojemu stanovnici grada Splita ostaju participativni sudionici artikulacije različitih
  umjetničkih, kulturnih i društvenih potreba
 • Poboljšati promociju kulturno umjetničkog i diskurzivnog programa te programa za zaštitu
  zdravlja OCD-ova široj javnosti i povećati broj aktivnosti u dvije dvorane DKC Solar.

OČEKIVANI REZULTATI:

 • Revitalizirane prostorije te uspostavljen društveno kulturni centar po modelu javno –
  civilnog partnerstva u suradnji sa Gradskim kotarom Varoš i organizacijama civilnog društva
 • Pripremljeno i provedeno ukupno 100 kulturno umjetničkih, edukativnih i informativnih
  programa kroz tri programske linije: Kulturno – umjetnički program, Diskurzivni program i
  Zdravi Varoš
 • Umrežene organizacije civilnog društva koje su sudjelovale na projektu kontinuirano
  obavljaju svoje aktivnosti i djelatnosti u društveno kulturnom centru, te nastavljaju osnaživati
  svoje stručne i administrativne kapacitete.

CILJANA SKUPINA I KRAJNJI KORISNICI:

Projektom će se obuhvatiti 13 organizacija civilnog društva (3 OCD- partnera i 10
organizacija civilnog društva) i 20 volontera. Sve navedene ciljane skupine će aktivno
sudjelovati na uspostavi novog modela javno-civilnog partnerstva društveno kulturnog centra
u kotaru Varoš.

MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI:

Zgrada DKC Solar svojom namjenom spada pod kategoriju „uredska zgrada“ te je osim
uredskih prostorija opremljena sa dvije dvorane, koje koriste organizacije civilnog društva po
posebnim kriterijima korištenja prostora: dvorana u prizemlju, kojom upravlja Gradski kotar
Varoš i dvorana IKS na 2. katu zgrade, kojom upravlja IKS Festival. Zajedničke prostorije u
zgradi povezane su prolazom, koje povezuju prostorije Gradskog kotara Varoš i prostorije
organizacija civilnog društva.

Objekt se nalazi u Varošu, koji zbog specifičnosti ima dva ulaza Sinovčićeva 6 i Ban
Mladenova 9.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.816.076,50 kuna

Državni proračun RH 15%: 272.411,475 kuna
EU financiranje 85%: 1.543.665,025 kuna)

TRAJANJE PROJEKTA:

16 MJESECI

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

20. studenog 2020. – 20. ožujka 2022.

NOSITELJ PROJEKTA:

IKS Festival
Ban Mladenova 9 (sjedište: Ruđera Boškovića 13)
21000 Split
www.iksfestival.com

PARTNERI:

GRAD SPLIT, UDRUGA GET, SPLITSKO – DALMATINSKO DRUŠTVO ZA CELIJAKIJU

KONTAKT:

Jelena Alčić (voditeljica projekta) – voditeljica.projekta@centar-solar.eu – 099 232 4463

Nikolina Rupčić (voditeljica komunikacija) – komunikacije@centar-solar.eu – 098 867 201