FOKUS GRUPA

9.9.| četvrtak | 18:30

Kroz provođenje fokus grupa iskristalizirati će se realni problemi i potrebe lokalnog stanovništva i nastojat će se uspostaviti javno civilno partnerstvo u svrhu rješavanja detektiranih problema i poticanja kvalitetnije suradnje između organizacija civilnog društva, stanara i ostalih zainteresiranih pojedinaca.

3. Fokus grupa biti će usmjerena raspravi na rezultate anketnog istraživanja kojem su se odazvale organizacije civilnog društva.