FOKUS GRUPA

25.1.| utorak | 19:30
2.2.| srijeda | 19:00

 

 

 

Kroz provođenje fokus grupa iskristalizirati će se realni problemi i potrebe lokalnog stanovništva i nastojat će se uspostaviti javno civilno partnerstvo u svrhu rješavanja detektiranih problema i poticanja kvalitetnije suradnje između organizacija civilnog društva, stanara i ostalih zainteresiranih pojedinaca.

5. Fokus grupa namijenjena je organizacijama civilnog društva. Na ovoj fokus grupi će se nastaviti rasprava o uspostavi javno-civilnog partnerstva.