FORUM - 10. PREDAVANJE: Gospodarenje otpadom u gradskoj jezgri

14.12.| utorak | 18:00

Cilj foruma je potaknuti dijalog o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici, te iznošenje ideja i prijedloga na odluke bitne za istu. Predavanje će održat magistar sociologije Marin Spetič, voditelj projekata u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a tema predavanja je “Gospodarenje otpadom u gradskoj jezgri”. Na forumu će se objasniti zakonske pretpostavke i prioriteti posebno u odnosu na trenutnu statistiku, kružnu ekonomiju i zahtjeve EU, prikazat će se trenutna situacija u Splitu s posebnim osvrtom na gospodarenje otpadom u staroj gradskoj jezgri, ispitati će se konkretni izazovi, prikazati primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i Italiji te razgovarati o mogućim modelima i rješenjima.

Marin Spetič zaposlen je u jednoj od vodećih okolišnih organizaciju u Hrvatskoj kao voditelj projekata u području gospodarenja otpadom. Piše i objavljuje stručne i znanstvene radove unutar sociologije okoliša i sociologije obrazovanja. Istraživačkom se sociologiju u stručnom smislu bavi gotovo 10 godina, a po usmjerenju je kvantitativni istraživač u području sociologije okoliša i programske evaluacije, kao evaluator za programe i projekte neformalnog obrazovanja. U području zaštite okoliša radi više od 5 godina, od toga najveći dio u civilnom društvu, uz dvije godine rada na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. U Udruzi Sunce trenutno vodi projekte koji ponajprije aktualiziraju temu gospodarenja otpadom u Dubrovniku i Trogiru s naglaskom onečišćenje okoliša/mora plastikom, kao i na promjenu paradigme u gospodarenju otpadom na lokalnoj razini. Predstavlja Udrugu Sunce u nacionalnim i međunarodnim mrežama za gospodarenje otpadom kao i u posebnim povjerenstvima i radnim skupinama na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce je jedna od vodećih hrvatskih organizacija civilnog društva koja zagovara, educira i informira o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu. Osvještava i potiče  zajednice i pojedince na sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini. Djeluje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama. Sunce je mjesto kreativnih ideja i međusobnog uvažavanja i podržavanja. Udrugu Sunce osnovala je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi odgovorili na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. U Suncu trenutno radi 23 zaposlenika iz različitih struka i područja rada od biologije, ekologije, kemije, sociologije, jezikoslovlja, pedagogije, ekonomije,  novinarstva i komunikacije, forenzike, geografije, prava i drugog. Vizija Sunca je  Hrvatska kao zemlja očuvanih prirodnih vrijednosti, mora i obale te lokalnih zajednica čiji se razvoj temelji na načelima održivosti i kružne ekonomije. Kroz Program zaštite prirode, Program zaštite okoliša i održivog razvoja, Odjel edukacije i informiranja, Odjel okolišnog prava i projekte Sunce ispunjava svoju misiju i ciljeve definirane Strateškim planom. Strateški ciljevi Sunca u periodu 2021. – 2026. su doprinos uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom na kopnu i moru, povećana razina okolišno odgovornog ponašanja šire javnosti i ciljanih skupina, povećan utjecaj Sunca na javne politike i sudsku praksu u području zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja i doprinos povećanju učinkovitosti sektora zaštite prirode s naglaskom na očuvanje morskih ekosustava.