FORUM - 11. PREDAVANJE: Zone konzervatorske zaštite

21.12.| utorak | 18:00

Jedanaesto predavanje na temu „Zone konzervatorske zaštite“ održat će Srđan Marinić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Splita i predsjednik Društva Marjan. Tijekom predavanja prikazat će se zone konzervatorske zaštite u Splitu u odnosu na prostorno-plansku dokumentaciju. Usporedit će se zone konzervatorske zaštite gradova upisanih na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a Splita i Dubrovnika, ukazat će se na manipulacije koje se događaju od strane nadležnih institucija, kao i posljedice takvih postupanja.

Srđan Marinić rođen je 29.09.1961. u Splitu. Zavšio je srednju Tehničku školu u Splitu smjer energetičar strojeva. Ima 30 godina radnog iskustva u struci u realnom sektoru gdje je posljednjih 15 godina obavljao poslove voditelja prodaje ili postprodaje u različitim auto centrima. Od 2004. član je Društva Marjan, 2010. postaje tajnik Društva, a od 2013. do danas je predsjednik Društva Marjan. Od 2005. godine aktivan je član više organizacija civilnih društava u Splitu. Predmet njegovog interesa je prvenstveno zaštita javnog interesa, a posebno u odnosu na zaštitu i očuvanje Park šume Marjan i povijesne jezgre Grada Splita. 2021. godine uključuje se u lokalna politička zbivanja na način da postaje dio nezavisne liste Kandidati bez kompromisa te u srpnju 2021. postaje vijećnik Gradskog vijeća Grada Splita.

Društvo Marjan najstarija je splitska udruga građana osnovana 09. svibnja 1903. godine i začetnik je organizirane zaštite prirode na ovim prostorima. Uz pomoć svojih članova, građana Splita i ostalih ljubitelja prirode, Društvo Marjan ostvarilo je, iz današnje perspektive, teško pojmljiv kolosalan pothvat pošumljavanja kamene goleti, uređivalo puteve, staze, vidikovce, plaže, postavljalo spomenike, obnavljalo drevne crkvice i još mnogo toga, pretvorivši Marjan u zakonom zaštićeno prirodno i kulturno dobro. Posljednjih desetljeća rad Društva Marjan usmjeren je na zaštitu onog što su naši preci ostavili današnjim generacijama, očuvanje marjanske šume, zelenih površina, prirodnih uvala i plaža i svih ostalih marjanskih vrijednosti. Danas, kao nikad prije u povijesti, Marjan treba štititi i čuvati od onih koji Marjan doživljavaju kao neiskorišteni građevinski resurs. Potencijalna vrijednost građevinskog, sada zaštićenog negrađevnog zemljišta, najveći je protivnik svih ostalih vrijednosti koje nam pruža ekosustav Park šume Marjan.