FORUM - 9. PREDAVANJE: Sudjelovanje građana Splita u procesu upravljanja starom gradskom jezgrom

7.12.| utorak | 18:00

Cilj foruma je potaknuti dijalog o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici te iznošenje ideja i prijedloga na odluke bitnih za istu. Predavanje će održati član Građanske inicijative Split Dalibor Popovič, a tema istog je “Sudjelovanje građana Splita u procesu upravljanja starom gradskom jezgrom”. Na osnovu analize nekoliko pokušaja izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom i na temelju iskustva grada Dubrovnika, pokušat će se dati odgovor kakav koncept participacije u odlučivanju zaslužuju građani Splita. Pošto je grad Split pokrenuo proces izrade Nacrta Plana upravljanja pravi je moment za raspravu o ovoj temi.

Dalibor Popovič, diplomirao je na  filozofskom fakultetu u Splitu kao profesor likovnog odgoja. Radi u Muzeju Hrvatskih Arheoloških spomenika na radnom mjestu viši konzervator/restaurator a autor je i nekoliko likovnih postava arheoloških izložbi. Bavi se likovnim radom, izradom ilustracija i animacija. Od osnivanja je član udruge „Građanska inicijativa Split“ i najviše aktivnosti u proteklih 10 godina posvetio je pitanju održavanja života u staroj gradskoj jezgri  s akcentom na važnosti i ulozi njezinog stanovnika.

Udruga Građanska inicijativa Split je osnovana 2010 godine s namjerom poticanja aktivnije uloge građana u promicanju otvorenosti javnosti kao temeljne vrijednosti, kojima se pokazuje spremnost državnih i javnih institucija na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Posebna uloga udruge pripada brizi za očuvanjem, unapređivanjem i širenjem javnih prostora u cilju zadovoljavanja javnih potreba građana, njegovanje bitnih tradicijskih vrijednosti koji se tiču kulturne baštine i arhitekture, te poticanje suvremenog interdisciplinarnog planiranja razvitka grada i okolice. U proteklih 10 godina udruga aktivno utječe na razvoju civilnog društva s organiziranjem predavanja, informiranjem javnosti, razvijanjem partnerstva sa sličnim udrugama, radom na savjetovanjima, radionicama, individualnim i grupnim sastancima.