IMPROVIZACIJSKE TEHNIKE 1: MATERIJAL
Radionica za odrasle

6.9. | ponedjeljak | 19:15 - 20:15
13.9. | ponedjeljak 
19:15 - 20:15
20.9. | ponedjeljak | 19:15 - 20:15
27.9. | ponedjeljak | 
19:15 - 20:15

“Improvizacija ne mora nužno predstavljati kreiranje nečeg novoga, već može značiti koordiniranje i organiziranje postojećeg materijala arhiviranog u svakom pojedincu.”, rekla je jednom prilikom skladateljica Ana Horvat. Polaznici će imati priliku upoznati se sa koreografskim pristupom i  vježbama improvizacije kako bi zaronili u svoju nutrinu i polako počeli izvlačiti osobni materijal.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijava vrijedi za sve navedene termine.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.