JAVNA MANIFESTACIJA

12.2. | subota| 10:00

Udruga stanovnika povijesne jezgre grada Splita „GET“, jedan od partnera ovog projekta, održat će javnu manifestaciju u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače na javnoj površini Etnografskog muzeja.  Cilj ovog susreta je iznijeti zaključke s predavanja u sklopu Foruma, predstaviti novine „Pokret“ i znanstveno istraživanje o mapiranju povijesnih funkcija prizemnih prostora i potreba lokalnog stanovništva povijesne jezgre, izvesti po prvi puta himnu stanara autora Luke Barbića na kojoj gostuju i reperi iz Šibenika, Zadra i Dubrovnika, učiniti turu po Etnografskom muzeju i Vestibulu te poslijepodne provesti u druženju uz zajednički ručak.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.