JAVNA TRIBINA - Javno-civilno partnerstvo

13.2.| nedjelja | 16:00

Participacija građana u kulturnom i socijalnom životu zajednice radi ostvarivanja svojih prava dovodi nas do pojma javno-civilnog partnerstva. Ono se temelji na sinergiji civilnog društva i građana uvijek spremnih na djelovanje glede ostvarenja vlastitih interesa i nacionalne i lokalne vlasti koje odgovaraju na njihove potrebe. Uključiti civilno društvo i građane u procese donošenja odluka, osim što predstavlja jedan od glavnih aspekata dobrog i učinkovitijeg upravljanja, znači i dijeljenje odgovornosti u upravljanju te zajedničko korištenje javnih resursa. Organizacije civilnog društva predstavljaju sponu između građana i javnih vlasti, a ideja javno-civilnog partnerstva i sudioničkog upravljanja najbolje se očituje u modelu društveno-kulturnog centra. Oni predstavljaju mjesta u kojima se sastaju nove ideje kulturnog i društvenog života zajednice, omogućuju promicanje i raznolikost društveno-kulturnih aktivnosti namijenjenih višestrukoj publici, a ujedno su i prilagodljivi u odnosu na potrebe i interese zajednice podložne promjenama. Krajnji korisnici odnosno građani nisu samo pasivni sudionici u iskorištavanju društveno-kulturnih sadržaja već ih imaju priliku oblikovati zadovoljavajući tako vlastite potrebe i interese.