JAVNA TRIBINA

Javno-civilno partnerstvo

13.2. | nedjelja | 16:00

Participacija građana u kulturnom i socijalnom životu zajednice radi ostvarivanja svojih prava dovodi nas do pojma javno-civilnog partnerstva. Ono se temelji na sinergiji civilnog društva i građana uvijek spremnih na djelovanje glede ostvarenja vlastitih interesa i nacionalne i lokalne vlasti koje odgovaraju na njihove potrebe. Uključiti civilno društvo i građane u procese donošenja odluka, osim što predstavlja jedan od glavnih aspekata dobrog i učinkovitijeg upravljanja, znači i dijeljenje odgovornosti u upravljanju te zajedničko korištenje javnih resursa. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.