KAKO PREPOZNATI CELIJAKIJU
Edukativna radionica s gastroenterologom na temu "Upalne bolesti crijeva, dijagnostika i terapija Cronove bolesti"

28.9. | utorak | 19:30 - 20:30

Iako se o njoj kao bolesti počelo aktivnije pričati tek u zadnjem desetljeću, celijakija je jedna od najčešćih gastroenteroloških bolesti, a uzrokuje oštećenje sluznice tankoga crijeva koje tada više ne može upijati hranjive tvari.

Sudjelovanje na radionici je besplatno. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.