KAKO PREPOZNATI CELIJAKIJU
Radionica pripreme i pečenja bezglutenskih
slanih kolača

24.9. | petak | 18:00 - 20:00

Terapija za ovu autoimunu bolest, prije svega je bezglutenska prehrana, a prehrambena industrija svojim napretkom omogućila je oboljelima od celijakije da uživaju u svim sitnicama i užicima bez potrebe za ikakvim odricanjem. Neke od zanimljivih slanih  recepata saznajte na našoj rujanskoj radionici. 

Sudjelovanje na radionici je besplatno. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.