KAKO PREPOZNATI DIJABETES
Edukativno predavanje na temu "Suočavanje pacijenata s dijagnozom dijabetesa 1 i 2"

28.10. | četvrtak | 18:00 - 19:00

Šećerna bolest nastaje kada tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina da održi normalnu razinu krvnoga šećera ili kada stanice na inzulin ne reagiraju ispravno. Kad se posumnja u inzulinsku rezistenciju i dijabetes, treba napravit skrining i obradu kod endokrinologa i dijabetologa. Nakon što se oboljeli suoči s cjeloživotnom dijagnozom, treba ga educirati kako se ponašati i kako se prilagodit novim prehrambenim i životnim navikama, te kako i što koristiti u kontroli svoje bolesti. Takve edukacije za pacijente priprema i provodi medicinska sestra edukatorica u Zavodu za dijabetes, koja će na ovoj radionici podijeliti svoja iskustva i savjete.

Gost predavanja je Marija Bandić, medicinska sestra i edukatorica u Zavodu za dijabetes.

Sudjelovanje na predavanju je besplatno. 

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.