KAKO PREPOZNATI DIJABETES
Edukativno predavanje endokrinologa i dijabetologa na temu "Kako prepoznati simptome dijabetesa i pridruženih autoimunih bolesti"

28.9. | utorak | 18:00 - 19:00

Doznajte kada trebate posumnjati na dijabetes, koji tipovi dijabetesa postoje i koje su razlike među njima te kako se dijagnosticiraju i liječe, kako stil života može utjecati na razvoj ove bolesti i koje komplikacije može uzrokovati. 

Sudjelovanje na predavanju je besplatno.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.