KAKO PREPOZNATI DIJABETES - Interaktivna radionica s oboljelima od dijabetesa s imunologom

29.9.| srijeda | 18:00

Dijabetes je kronična bolest, tipa 1 i tipa 2, koja pogađa široku populaciji svih dobnih skupina. Brojni su uzroci i stresorni okidači koji dovode do pojave prepoznatljivih simptoma (od blažih do hitnih stanja), što ljude dovodi u liječničke ordinacije. Kako prepoznati te prve simptome, po čemu su ti simptomi karakteristični za dijabetes i ako slični simptomima nekih drugih bolesti, kolika je uloga našeg imunološkog sustava u tom procesu i možemo li izmjenom nekih životnih navika utjecati na snagu vlastitog imuniteta kao prevencijom da spriječimo nastanak dijabetesa, saznajte na listopadskoj radionici. Gost radionice je dr. Ivona Božić, specijalist za reumatologiju i imunologiju.