LIKOVNOST I ARHITEKTURA - Multimedijalna likovna radionica za djecu i mlade

5.1.| srijeda | 18:00
12.1.| srijeda | 18:00
19.1.| srijeda | 18:00
26.1.| srijeda | 18:00

U siječnju nastavljamo sa sintezom umjetnosti, a istražit ćemo suodnos plastičnih umjetnosti koje manipuliraju i oblikuju razne materijale kako bi dobili forme i slike.

Svaka arhitektonska forma jedan je kompleksan uradak kojem je likovnost kamen temeljac na kojem izrasta svaka prostorna kreacija.  Arhitektura predstavlja umjetnički „superorganizam” u kojem su brojni umjetnički izrazi, sintezom umjetnosti,  izbalansirani u jednu simbioznu cjelinu. André Bloc, francuski kipar i osnivač grupe Escape, upravo sintezu umjetnosti vidi kao jedini pravi dokaz „sposobnosti suvremenih umjetnika da maštom stvore svijet u kojem san može naći svoje mjesto“.

Polaznici će učiti o liku i djelu Waltera Gropiusa, čovjeku koji je osnovao Bauhaus, školu za arhitekturu i primjenjenu umjetnost u Njemačkoj. Proći će kroz povijest Bauhausa i stečeno znanje pretočiti u slikarska djela uz pomoć kombiniranih tehnika. Stvarati će svoje asocijacije na zadane teme koristeći se kartonskom šablonom koju će oblikovati po vlastitom nahođenju.

Susresti će se s pojmovima: geometrija, likovna umjetnost, arhitektura, moderna arhitektura 20. st., konstrukcijski elementi, apstraktna umjetnost, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija…

Tončica Kuzmanić akademska je slikarica pedagoških kompetencija sa dugogodišnjim iskustvom u osmišljavanju i vođenju brojnih likovnih radionica za djecu.