MEDIJSKA PISMENOST- Edukativna radionica za odrasle

12.1.| srijeda | 18:00
13.1.| četvrtak | 18:00

Suvremeni mediji imaju snažan utjecaj na sve aspekte života pojedinca, ali i cjelokupne zajednice. Nužan preduvjet za svaki demokratski proces su dobro informirani građani, a oni svoje odluke najčeće donose upravo na temelju medijskih informacija. Zato je danas iznimno bitno razvijati vještine kritičkog sagledavanja medijskih sadržaja te boljeg razumijevanja funkcioniranja medija.

Polaznici ove radionice će u teorijskom dijelu dobiti smjernice koje će im pomoći prepoznati dezinformaciju, provjeriti činjenice i kritički vrednovati izvor sadržaja koji konzumiraju te kroz primjere iz prakse doznati kakav utjecaj mediji imaju na pojedinca i cjelokupno društvo. U praktičnom dijelu će testirati znanje stečeno na prvom danu radionice.

Radionicu medijske pismenosti vodit će Ivana Perković.