NOVINE "POKRET" - 2. izdanje

Drugo izdanje novina “POKRET” uredila je novinarka Tena Erceg, autor koncepta je Petar Reić (OmoLab), a za grafičko rješenje zaslužna je Sandra Garber.

“Berlinčani žele eksproprijaciju stambenih kompanija” govori o Berlinu kao jednom od gradova za koje se bez pretjerivanja može reći da je najdalje i najradikalnije odmakao u borbi za preuzimanje kontrole nad svojim stambenim resursima.
 
“Potrebne su nam alternative koje donose užitak” članak je američkog sociologa Carlosa Delclosa koji piše o pokretu municipalizma te o mogućnostima lokalnih vlasti kako bi zauzdali negativne procese – primjerice izlaz pronalazi preuzimanjem javnog prostora, stambenog fonda ili radikalnije – prestankom bavljenja marketingom kojim gradovi sami sebe oglašavaju kao turističkom destinacijom.

“Splićani bi mogli izgubiti svoj grad” upozorava na to da bi Splićani mogli izgubiti svoj grad (prema izračunu statističkog portala Numbeo Split je treći najskuplji grad u Europi kada su u pitanju cijene nekretnina; činjenica je i da je u 30 godina izgubio gotovo 40 tisuća stanovnika!)

“Skvotiranje je potreba i politički stav” obrađuje temu skvotiranja, kao pregled u različitim kulturama i civilizacijama. 

“Vjerujemo u snagu malih pobjeda” intervju je sa Xavierom Ferrerom jednim od utemeljitelja platforme Barcelona en Comú, koja je osnovana 2014. godine.