OBLICI I KRETANJE 2: SPIRALE
Radionica za mlade

6.11. | subota 10:00 - 11:00
13.11. | subota 10:00 - 11:00
20.11. | subota 10:00 - 11:00
27.11. | 
subota 10:00 - 11:00

Spirala, krivulja koja se kružno udaljava i/ili približava od i prema svom centru.  Kao jedan od najprirodnijih kodova kretanja i oblika, ispitat ćemo senzacije valovitih i zakrivljenih putanja, te što nam one nude u vidu kretanja.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Prijava vrijedi za sve navedene termine.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.