PLAN (SU)UPRAVLJANJA I KRITERIJA KORIŠTENJA DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA SOLAR

Izrađivač: Ranko Milić, mag. inž. el.
Suradnica u izradi: Nela Sisarić, umjetnička voditeljica IKS Festival

Ovaj dokument dio je Projekta Solar – Sunčani Varoš sretnih stanovnika, revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita financiranog iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Cilj ovog dokumenta je potaći i usmjeriti uspostavu modela sudioničkog upravljanja dijelom prostora zgrade u vlasništvu Grada Splita koja se nalazi u kontaktnoj zoni povijesne jezgre Grada Splita, na adresi Ban Mladenova 9. Na ovoj lokaciji, na inicijativu umjetničke organizacije IKS Festival i u partnerstvu s Gradom Splitom, ovim projektom je predložena i započeta uspostava društveno-kulturnog centra Solar – DKC Solar , ili skraćeno Centar Solar.

Projektom se planira revitalizirati zgradu kao i razviti novi model javno civilnog partnerstva u upravljanju i održavanju vrijednim prostornim resursom u okruženju koji ubrzano gubi stanovnike pritisnut procesima gentrifikacije i turistifikacije koji su karakteristični za sva urbana i ruralna područja koja su svoj razvoj usmjerila prema monokulturi turizma, posebice masovnog turizma.

Očuvanje, unapređenje i oživljavanje javnih prostora i sadržaja, a posebice društveno-kulturnih centara kao prostora društvene, kulturne, kreativne, rekreacijske, odgojno-obrazovne, ali i ekonomske interakcije i sinergije nije samo od ključne važnosti za stanovnike i njihovu kvalitetu življenja. Ovaj prostor, sa svojim programima, u službi je očuvanja i promicanja kulture i identiteta, poticanja održivog i uključivog društvenog, kulturnog, kreativnog i ekonomskog razvoja, ali i unapređenja kvalitete, vrijednosti i održivosti i same kulturne, društvene i konačno i turističke ponude.

Ovim dokumentom stvara se osnova za kvalitetniju i operativniju komunikaciju i suradnju Grada Splita i organizacija civilnog društva u promišljanju svih bitnih pitanja (s)upravljanja ovim prostorom, njegovog daljnjeg razvoja, obnove, unapređenja i održavanja, kao i daljnjeg razvoja, unapređenja i diversifikacije društvenih, kulturnih, sportsko-rekreacijskih, zdravstvenih, obrazovnih i gospodarskih aktivnosti ne samo u kontekstu ovog prostora, već i za cijeli prostor Gradskog kotara Varoš, ali i šireg područja povijesne jezgre te grada Splita, Urbane aglomeracije Split i Republike Hrvatske u cjelini.