Projekcije - PLESNI FILM I VIDEO

18.5.| utorak | 19:00 i 20:00
19.5.| srijeda | 19:00 i 20:00
20.5.| četvrtak | 19:00
24.5.| ponedjeljak | 19:00 i 20:00
25.5.| utorak | 20:00
27.5.| četvrtak | 20:00

Ples za film i video je samostalno djelo u kojemu je koreografija kreirana s namjerom da bude u potpunosti ostvarena na filmskom, televizijskom ili video mediju, a ne naknadno režijski obrađena snimka plesne izvedbe pred publikom, a u Hrvatskoj je to, koliko je poznato, zapravo jedva postojeći medij.

Ipak, već vrlo rano s razvojem filma, pa zatim televizije i konačno video umjetnosti, postojali su autori koji su radili koreografiju za kameru, i u tome bili prilično vješti. I danas djeluju autori, doduše rijetki, koji u izražavanju koriste “pokret u pokretnim slikama”. Od šezdesetih na dalje pojavljivanje i razvoj video tehnologije i razvoj video umjetnosti utjecao je naravno i na razvoj plesnog videa (koji je posljednjih godina u svijetu doživio pravi boom na mnogim specijaliziranim festivalima).

Nakon projekcija će uslijediti razgovor sa polaznicima.

18.5.| utorak | 19:00 i 20:00

  1. Tajna dvorca I.B. (1951.), Milan Katić, gl. uloga Silva Hercigonja, 22 min
  2. Koreografija za kameru i plesače (1968.), Vera Maletić, 10 min

19.5.| srijeda | 19:00 i 20:00

  1. Gesta za Tina (1988.), Milko Šparemblek,10 min
  2. Croatia in Flames (1991.), Montažstroj, 4 min
  3. Check-in(g) dance (2000.), Llinkt!, 15 min

20.5.| četvrtak | 19:00 i 20:00

1.Pokret – Tamara Bilankov – 10.28
2. Strangers in the night – Tamara Bilankov – 5.19
3. U našem gradu (2003.), Irma Omerzo, 15′
4. Trenuci (2007.), Liliana Resnick, 5′
5. 4:48 (2008), Matija Ferlin

24.5.| ponedjeljak | 19:00 i 20:00

1. Slowliness- Vladimir Končar – 29 min
2. Strangers in the night – Tamara Bilankov – 5.19

25.5.| utorak | 19:00 i 20:00

1. Happily ever after – Vladimir Končar – 13 min
2. In between – Vladimir KOnačr – 12 min

27.5.| četvrtak | 19:00 i 20:00

1. Cleaning – Vladimir Končar – 8.17′
2. Dance with me – Vladimir Končar –  2.18′
3. Collision – Vladimir Končar – 9.47′
4. Transcending Ones – Vladimir Končar – 1.56′