VEČERI PLESNOG FILMA I VIDEA

18.5. | utorak | 19:00 i 20:00
19.5. | srijeda | 19:00 i 20:00
20.5. | četvrtak | 19:00
24.5. | ponedjeljak | 19:00
i 20:00
25.5. | utorak | 20:00
27.5. | četvrtak | 20:00

Plesni film je samostalno djelo u kojemu je koreografija kreirana s namjerom da bude u potpunosti ostvarena na filmskom, televizijskom ili video mediju.  Ulaz na projekciju je besplatan.

Prijava

  Jeste li stanovnik gradskog kotara Varoš?

  Svojom prijavom ujedno dajete suglasnost, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, umjetničkoj organizaciji IKS FESTIVAL Split, Ruđera Boškovića 13, kao voditelju obrade:

  1. da Vas ili dijete fotografira tijekom održavanja aktivnosti u sklopu EU projekta „PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA revitalizacija prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita“  (UP.04.2.1.07.0150)
  2. da fotografiju objavi na svojoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama (npr. Instagram, Facebook)
  3. da fotografiju pohrani u svojim bazama podataka u svrhu promidžbe aktivnosti umjetničke organizacije IKS FESTIVALA i CENTRA SOLAR

  Ukoliko niste suglasni sa točkama 2 i 3 molimo da nam napomenete prilikom prijave.