VEČERI PLESNOG FILMA I VIDEA

20.9.| ponedjeljak | 20:30
27.9.| ponedjeljak | 20:30

Plesni filmovi i videa predstavljaju težnju stvaranja nove vrijednosti prilikom suočavanja koreografije s filmskom izražajnim sredstvima, težnju koja je s vremenom bivala sve uspješnije ispunjenom.

20.9.| ponedjeljak | 20:30

DUET012 (2009), Rosana Hribar i Gregor Luštek 

27.9.| ponedjeljak | 20:30

AGUANTA, Erre que erre danza
A.P.A.A.I., Erre que erre danza