VEČERI PLESNOG FILMA I VIDEA - Projekcije

5.7. | ponedjeljak | 20:30
19.7. | ponedjeljak | 20:30
20.7. | utorak | 20:30
26.7. | ponedjeljak | 20:30

Ući među plesače, približiti se tijelima što je u tradicionalnoj kazališnoj situaciji nemoguće, te postaviti plesača u različite stvarne lokacije pružila nam je suradnja filmskih redatelja i koreografa. Međusobno poštivanje i uvažavanje medija pridonijelo je balansu plesnog i filmskog jezika u službi ideje.

Ples za film i video je samostalno djelo u kojemu je koreografija kreirana s namjerom da bude u potpunosti ostvarena na filmskom, televizijskom ili video mediju, a ne naknadno režijski obrađena snimka plesne izvedbe pred publikom, a u Hrvatskoj je to, koliko je poznato, zapravo jedva postojeći medij.

Ipak, već vrlo rano s razvojem filma, pa zatim televizije i konačno video umjetnosti, postojali su autori koji su radili koreografiju za kameru, i u tome bili prilično vješti. I danas djeluju autori, doduše rijetki, koji u izražavanju koriste “pokret u pokretnim slikama”. Od šezdesetih na dalje pojavljivanje i razvoj video tehnologije i razvoj video umjetnosti utjecao je naravno i na razvoj plesnog videa (koji je posljednjih godina u svijetu doživio pravi boom na mnogim specijaliziranim festivalima).

Nakon projekcija će uslijediti razgovor sa polaznicima.

5.7. | ponedjeljak | 20:30

Variations V (1966), Merce Cunningham Dance Company

19.7. | ponedjeljak | 20:30

Asylum of Spoons FV (2006), Kaeja d’Dance

20.7. | utorak | 20:30

Loie Fuller – La Danse  Serpentine (1896), Lumière brothers
Beach Birds for Camera (1993), Merce Cunningham
Second Hand at BAM (1970), Merce Cunningham Dance Company – kratki isječak predstave
Scenario (1997), Merce Cunningham Dance Company – kratki isječak predstave

26.7. | ponedjeljak | 20:30

Klima (2021), Martina Granić
1. disonantni komad za kameru i tijelo (2020), Nastasja Štefanić i Matija Kralj